Tájékoztató
a 2013/2014.tanév érettségi vizsgáiról, kisérettségi vizsgáiról   

 
Határidők Feladatok
február 15.

 
A végzős tanulók jelentkezése érettségi vizsgára,
Jelentkezés a  felsőoktatási intézményekbe.
március 01.


 
A vizsgára való jelentkezések rögzítése és továbbítása az ADAFOR  rendszeren keresztül.
Tételigénylés és Összesítés továbbítása  kormányhivatalnak és a Fenntartónak
Felelős: Kis Zsuzsanna
 
március 21.
 
Bukásértesítés utolsó napja a végzős évfolyamon.
 
április 05.


április12.
(szombat)
Vizsgák nyilvánosság-igényének összegyűjtése
Szóbeli tételek, tételmódosítások leadásának utolsó napja
– tételsor, húzótétel
Rónai Szavalóverseny

 
április 15. Vizsgáztató tanárok, jegyzők, írásbeli megbízása
 
április   28.

 
Jegyek zárása a végzős évfolyamon
12.00 Statisztika leadása
14.30 Osztályozó értekezlet

Kérem az osztályfőnököt, hogy a vizsgázó diákoktól szedjen be személyenként 5 db A4-es, nagy alakú öntapadósan záródó borítékot az  5 vizsgatantárgyhoz,
osztály szinten:
100 db A5- ös közepes nagyságú borítékot, 100 db A3-as kettéhajtott vonalas és négyzetrácsos piszkozati papírt!!!
Leadandó: IGH-nak

 
április 30.

 
Befejező évfolyam utolsó tanítási napja
Ballagás

 

Vizsgák
’B’ hét


 
május 05.  hétfő


 
8.00
13.00

 
Érettségi írásbeli - magyar  nyelv és irodalom
Kisérettségi  írásbeli -magyar nyelv és irodalom – 12A
Nincs tanítás
 
május 06 . kedd


 
8.00
11.30.
11.30.
 
Érettségi - matematika
Kisérettségi - matematika – 12A
Tanítás > 9-10. évf.+ 11A  - 25 perces órák
 
május 07. szerda


 
8.00
11.30.
11.30.
Érettségi - történelem
Kisérettségi - történelem – 12A
Tanítás 9-10. évf.> + 11A  - 25 perces órák
 
május 08. csütörtök


 
8.00
11.30.
11.30.
Érettségi - angol nyelv
Kisérettségi - angol és német nyelv – 12A
Tanítás 9-10. évf. >  +11A   - 25 perces órák
 
május 09. péntek


 
8. 00
7. 45

 
Érettségi - német nyelv
Tanítás 9-10. évf.> - 45 perces órák
A 12A  osztálynak tanítási szünet
 
                  
Csengetési rend
Május 06-08. (kedd,  szerda, csütörtök)

1.    11.30 – 11.55
2.    12.10 – 12.35
3.    12.45 – 13.10
4.    13.20 – 13.45
5.    14.00 – 14.25
6.    14.35– 15.00
7.    15.10 – 15.35
8.    15.45 – 16.10


A választható tantárgyak kisérettségijét a tanórákon kell megoldani.
Május 09-én (pénteken) a tanítás zavartalanul folyik 45 perces órákkal a rendes időben.

   
 
’A’ hét
 

 
május 14. szerda   8.00 Érettségi - biológia
 
május 15. csütörtök 14.00 Érettségi - földrajz
május 16. péntek   8.00 Érettségi - informatika
’B’ hét
 

 
május 20. kedd   8.00 Érettségi - szakmai előkészítő tantárgyak
’B’ hét
 

 

 
Június 03. kedd 8.00 – 16.00 Érettségi dolgozatok megtekintése

Szóbeli vizsgák:

 
június 5-6.


 
14.00


 
Szóbeli kisérettségi - 12A
A szóbeli kisérettségi  befejezése: 18.00 >
A párhuzamos feleltetés megengedett.
 
június 16-17.
 
7.30 Szóbeli érettségi vizsga – 12SZ
június 23.
 
17.00 Jegyzői adminisztráció leadása


Vizsgabizottság:

12SZ       
Magyar nyelv és irodalom                     Cseri Nikolett       
Matematika                                            Dalmadi Attila
Történelem                                            Kosinsky Miklós
Angol nyelv                                            Királyföldi Erika
Német nyelv                                           Müllerné M. Márta

Kereskedelmi és market. alapism.        Kis Zsuzsanna
Földrajz                                                  Szabó Attila
Biológia                                                  Vass Krisztina
Társadalomismeret                               Kis Zsuzsanna
Elméleti közgazdaságtan                      Kis Zsuzsanna
Jegyző                                                   Bogár Zita
Iskolai képviselő:                                 Gellénné Pozsgai Györgyi
Érettségi vizsgák szervezése, dokumentumok ellenőrzése: Gellénné Pozsgai Györgyi

Körültekintő munkát kívánok:
2014. 02. 11.                   

                    Gellénné Pozsgai Györgyi
                        igazgatóhelyettes