SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

a gyermeket érintő iskola-egészségügyi ellátásokról


A hatályos jogszabályok értelmében gyermeke minden tanévben iskolaorvosi és védőnői szűrővizsgálatokon vesz részt, melynek pontos idejéről az osztályfőnökön keresztül kapnak tájékoztatást.


Az iskola-egészségügyi ellátásról a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet írja elő a feladatokat.

Az egészségügyről szóló 1997.CLIV.tv. 81§ (3.) értelmében a tanulók iskolaorvosi és szakorvosi vizsgálatokon és szűrővizsgálatokon való részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.


A szűrővizsgálat kiterjed a teljes körű fizikális orvosi vizsgálatra és a személyes tanácsadásra.


Orvosi feladatok:

  • teljes körű, fizikális orvosi vizsgálat
  • 16 éves kori záró vizsgálat /kötelező/. A vizsgálatról írásos igazolást adunk.
  • egészségnevelés


Védőnői feladatok:

  • szűrővizsgálatok

testi fejlettség, tápláltsági állapot vizsgálata (testmagasság, testsúly),

érzékszervek szűrése: látásélesség, kancsalság, hallás

golyva

vérnyomás

bőr, kültakaró

  • egészségnevelés


A vizsgálat során észlelt esetleges eltérésről a szülőnek írásos javaslatot teszünk a további kivizsgálás(ok)ra.

A szakorvosi kivizsgálás eredményéről kiadott szakorvosi véleményt (leletet) a szülő/tanuló köteles bemutatni.

Az anamnézis felvétele érdekében a gyermeket illetve a családot érintő 1 éven belül történt betegségekről írásos tájékoztatás szükséges.

A fenti tájékoztatóról szóló szülői ismertetők az iskola honlapján és a hirdetőtábláján is folyamatosan megtalálhatók.


Dr. Gyerkó Anikó                Tóthné Nagy Klára

Iskolaorvos                          Védőnő


Budapest,