Dohány utcai képzőközpont


Az iskola Szakképzőközpontjának honlapja:

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ
1073 Budapest, Dohány utca 65.


A Dohány utcai képzőközpont kialakítása a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program részeként 2005-ben kezdődött. A három évig tartó tartalmi és strukturális fejlesztés eredményeképpen 2008-ra olyan, minden elemében korszerű képzőközpontot sikerült kialakítani, amely számos új tartalmi és formai elemet képvisel a magyar szakképzési rendszerben.

Valós munkahelyi környezetben folyik az oktatás, melynek színterei:

- az éles gyakorlóhelyként funkcionáló OTP bankfiók,

- a valós piaci körülmények között működő tanbolt,

- a call center,

- a könyvelőiroda.

A központi képzőhely mintegy 20, nem hagyományos oktatási termében összesen 460 gyakorlóhely van kialakítva, melyek informatikai hátteréül szolgáló hardverfelszereltséget a legkorszerűbb szerver-infrastuktúra, 100 asztali számítógép, laptop biztosítja megfelelő szoftverháttérrel és a teljes épületre kiterjedő WIFI-hálózattal.

Azért, hogy a képzőközpont által biztosított korszerű technikát eredményesen lehessen használni, több mint 3000 tanórára készültek kompetenciafejlesztő taneszközök a közgazdasági, a kereskedelmi, az ügyviteli, valamint az informatikai szakmacsoportokra vonatkozóan. A Budapesti Gazdasági Főiskola, a tagiskolai gyakorló pedagógusok és külső pályázók által elkészített fejlesztésekben alapkövetelményként jelentek meg az új OKJ-s követelmények, az e-learning alkalmazások, a szakmai alap-, tanulási- és infokommunikációs készségek, illetve a vállalkozói és pénzügyi alapműveltség fejlesztése.Szakképzéseink

Szakképzéseink célja, hogy diákjainknak olyan komplex oktatási szolgáltatást nyújtson, amely a gyakorlatorientált szakmai tudás elsajátíttatása mellett, karriertréningek és egyéb programok biztosításával hatékonyan készíti fel őket a munka világának kihívásaira, megnövelve az elhelyezkedési esélyeket.

Budapest belső kerületeiben lévő tagiskoláival a Közgazdaságtan, Kereskedelem-marketing, Ügyvitel és informatika szakmacsoportokban kínál iskolarendszerű nappali képzéseket, felnőttoktatást, illetve felnőttképzést a Budapesti Gazdasági Főiskola ajánlásával.

A tagintézmények képzései között - az egységesített szakmai pályaorientációnak köszönhetően - az átjárhatóság biztosított, így a szakmai alapok megismerése után is lehetőség van a tényleges érdeklődési területnek leginkább megfelelő szakma kiválasztására.

A szakmai tudás koncentrációjával és a tagiskolák mellé megépült központi képzőhely (BETISZK 1074 Budapest, Dohány u. 65.) rendkívül modern infrastrukturális hátterével a szakképzés hatékonysága megnő, és olyan oktatási szolgáltatás kialakítását teszi lehetővé, amely a sikeres életpálya megtervezéséhez sok segítséget és új szemléletű támogatást nyújt.

A képzőközpont

  • 3049 m2 alapterülettel,
  • valós munkahelyi körülményeket szimuláló szaktantermekkel,
  • e-szolgáltató központtal és a teljes épületre kiterjedő vezeték nélküli hálózati rendszerrel,
  • számítógépekkel felszerelt egyéni e-tanulóhelyekkel rendelkezik.

A gyakorlatorientált képzések mellé a következő szolgáltatásokat kínáljuk:

  • pályaválasztási és karrierépítési tanácsadás, életpálya-tervezés,
  • kiscsoportos önismereti tréningek,
  • képzésekhez kapcsolódó diákkonferenciák,
  • nappali tagozaton 22 éves korig, tanulói jogviszony esetén járó kedvezmények (diákigazolvány, családi pótlék).